FORGOT YOUR DETAILS?

Indicadores

  • Ingressos obtinguts a través de l'organització d'activitats i competicions (59%)
  • Subvencions en el pressupost global (29,97%)
  • Ingressos de quotes sobre el pressupost global (3,85%)
  • Ingressos per patrocinis sobre el pressupost global (0,87%)
  • Despeses de personal sobre el pressupost total (20,37%)
TOP